Krobe Sp. z o.o.
ul. Zawadki 20,
21-560
Międzyrzec Podlaski

Telefon kontaktowy:

+48 790 468 435

Projekty dofinansowane ze środków UE

Tytuł projektu: Budowa sieci NGA na obszarze 5.14.29.a
Numer umowy o dofinansowanie: KPOD.05.02-IW.06-0173/23 -00
Okres realizacji: 2023-12-01 do 2026-06-30
Wartość dofinansowania: 27 281 050,21 zł

Opis przedsięwzięcia:
Projekt ma na celu realizację powszechnej cyfryzacji - zapewnienie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych, stacjonarnych usług łączności elektronicznej na obszarze 5.14.29.b. Usługi te będą świadczone za pomocą sieci o bardzo dużej przepustowości. Projekt wpisuje się w realizację założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego. Zasięgiem sieci zostanie objęte 4218 punkty adresowe z obszarów wykluczonych cyfrowo (z tzw. białych plam, które są najbardziej nieopłacalne z punktu widzenia inwestycji komercyjnych), w tym 5398 gospodarstw domowych (lokali mieszkalnych) i 256 przedsiębiorstwa.


Inwestycje własne wyniosą̨ 14 320 032,39 zł. W obu przypadkach zostanie wybudowana sieć FTTH, oparta o technologię GPON z przepustowością w obie strony 1Gb/s. Dla wszystkich PA zapewniona będzie dostępność usług o parametrach nie niższych niż:

a) minimalna gwarantowana przepustowość mierzona na CPE w dół od Węzła dostępowego do CPE (download) - 300 Mb/s;
b) minimalna gwarantowana przepustowość mierzona na CPE w górę̨ od CPE do Węzła dostępowego (upload) - 100 Mb/s.

Przyczyni się to do zmniejszenia różnic w dostępie do szybkiego Internetu w poszczególnych rejonach Polski. Wykonana infrastruktura będzie zdolna (gotowa/skalowalna) do świadczenia usług o przepustowościach mierzonych w Gb/s.


Tytuł projektu: Budowa sieci NGA na obszarze 5.06.01.61
Numer umowy o dofinansowanie: FERC.01.01-IP.01-0205/23-00
Okres realizacji: 2024-01-01 do 2026-12-31
Wartość dofinansowania: 36 889 138,15 zł

Opis przedsięwzięcia:
Projekt ma na celu realizację powszechnej cyfryzacji - zapewnienie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych, stacjonarnych usług łączności elektronicznej na obszarze 5.06.01.61. Usługi te będą świadczone za pomocą sieci o bardzo dużej przepustowości. Projekt wpisuje się̨ w realizację założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego. Zasięgiem sieci zostanie objęte 5483 punktów adresowych z obszarów wykluczonych cyfrowo (z tzw. białych plam, które są najbardziej nieopłacalne z punktu widzenia inwestycji komercyjnych), w tym 5669 gospodarstw domowych (lokali mieszkalnych) i 440 przedsiębiorstw. Inwestycje własne wyniosą 13 064 533,36 zł.

W obu przypadkach zostanie wybudowana sieć FTTH, oparta o technologię GPON z przepustowością w obie strony 1Gb/s.
Dla wszystkich PA zapewniona będzie dostępność usług o parametrach nie niższych niż:


a) minimalna gwarantowana przepustowość mierzona na CPE w dół od Węzła dostępowego do CPE (download) - 300 Mb/s;
b) minimalna gwarantowana przepustowość mierzona na CPE w górę od CPE do Węzła dostępowego (upload) - 100 Mb/s.

Przyczyni się to do zmniejszenia rocznic w dostępie do szybkiego Internetu w poszczególnych rejonach Polski. Wykonana infrastruktura będzie zdolna (gotowa/skalowalna) do świadczenia usług o przepustowościach mierzonych w Gb/s.


Numer umowy o dofinansowanie: FERC.01.01-IP.01-0208/23-00
Okres realizacji: 2024-01-01 do 2026-12-31
Wartość dofinansowania: 36 600 352,77 zł

Opis przedsięwzięcia:
Projekt ma na celu realizację powszechnej cyfryzacji - zapewnienie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych, stacjonarnych usług łączności elektronicznej na obszarze 5.06.01.a. Usługi te będą świadczone za
pomocą sieci o bardzo dużej przepustowości. Projekt wpisuje się̨ w realizację założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego. Zasięgiem sieci zostanie objęte 4650 punktów adresowych z obszarów wykluczonych cyfrowo (z tzw. białych plam, które są najbardziej nieopłacalne z punktu widzenia inwestycji komercyjnych), w tym 4753 gospodarstw domowych (lokali mieszkalnych) i 275 przedsiębiorstw. Inwestycje
własne wyniosą 15 985 444,99 zł.

W obu przypadkach zostanie wybudowana sieć FTTH, oparta o technologię GPON z przepustowością w obie strony 1Gb/s.
Dla wszystkich PA zapewniona będzie dostępność usług o parametrach nie niższych niż:

a) minimalna gwarantowana przepustowość mierzona na CPE w dół od Węzła dostępowego do CPE (download) - 300 Mb/s;
b) minimalna gwarantowana przepustowość mierzona na CPE w górę od CPE do Węzła dostępowego (upload) - 100 Mb/s.


Przyczyni się to do zmniejszenia różnic w dostępie do szybkiego Internetu w poszczególnych rejonach Polski. Wykonana infrastruktura będzie zdolna (gotowa/skalowalna) do świadczenia usług o przepustowościach mierzonych w Gb/s.